Skip to main content
 • Metadata beskriver alla delar om din bok

  Metadata är detaljerad information om en bok - och det handlar om mer än bara innehållet. Det fungerar som en guide där förlaget tillhandahåller information om bokens identitet, sammanhang och relevans. Från grundläggande detaljer som format, titel och författare till mer komplexa element som kategorier, genrer, nyckelord och tillgänglighetsfunktioner - gör det enkelt för läsarna att hitta din bok

  Förbättrad metadata ger ökad synlighet

  För att lyckas med metadata måste man först och främst förstå läsarnas beteende och preferenser - vad de söker efter, vilka ord de använder och hur de väljer rätt bok för dem. Genom att kunna analysera användarnas preferenser är det lättare att optimera och anpassa metadata, vilket ökar synligheten för målgruppen.

  ipad small col

     Hjälp till tillgänglighet
  Utöver upptäckbarhet stöder metadata krav som ställs för att säkerställa tillgängliga digitala böcker. Information om e-bokens filformat, språk, innehållsförteckning och eventuella specialfunktioner, som t.ex. text-till-tal-funktioner, säkerställer att läsarna kan komma åt och ta del av innehållet på ett smidigt sätt på sina egna villkor, oavsett förutsättningar. 

  Metadata nu och i framtiden

  Men uppdaterad metadata kräver också att publicisterna har rätt verktyg till sitt förfogande. På Publizon arbetar vi för att göra det så enkelt som möjligt för publicister att löpande uppdatera metadata. 

  Det gör vi bland annat genom att sträva efter att erbjuda våra förlag heltäckande metadata över hela Norden, där alla fält som används i respektive land finns tillgängliga och där vissa krav ställs på kvaliteten på metadatan.

  Dessutom vill vi förbättra de möjligheter som idag finns att använda temakoder och taggar, och vi vill kunna generera bra förslag på texter med hjälp av artificiell intelligens.

  Pilen